Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Välkommen till NerikeTolkarna AB

NerikeTolkarna AB är ett företag med säte i Örebro vars verksamhet är inriktat på teckenspråks- och dövblindtolkning.

Vi är ett antal tolkar med olika erfarenheter och inriktningar som möter marknaden.

Efter att ha arbetat inom denna verksamhet under flera års tid kände vi att vårt motto var givet.

”Att möta varje individ i alla uppdrag med kvalitet och kompetens”

NerikeTolkarna.se © 2015